Creates REALITY

OPERATIV VERKSAMHETSUTVECKLING

KONTAKT

LÖS PROBLEMET

Att veta vad man ska göra, hur man ska göra och när man ska göra det är centralt för alltings lösning.

GDPR i praktiken

GDPR är inte svårt om vi vet vad vi ska göra. Du får fortfarande behandla personuppgifter. Att du har en rättslig grund till behandlingen, vet vart du lagrar personuppgifterna, lagrar dem säkert och vet vem som har tillgång till dem är också viktigt. Du behöver skapa dig teknisk och organisatorisk kontroll och informera rätt - det är enkla utgångspunkter för de flesta företag. Det svåra är inte att anpassa våra system och organisationer till GDPR. Utmaningen ligger i att ändra våra beteenden och rutiner så att vi blir GDPR-anpassade. En framgångsrik implementering av GDPR skapas alltid av människor. Med tydliga checklistor, texter i olika former och kunskap hjälper jag dig med en snabb och framgångsrik anpassning av din organisation. Jag jobbar alltid med en pragmatisk ingång och gör det lätt att göra rätt.

Skapar snabb och säker övergång till GDPR

Ledningsstöd i tillväxtfas

Man är sällan profet i sin egen hemstad. En framgångsrik organisation ger tydliga förutsättningar, har klara förväntansbilder, för en tydlig kommunikation och löser alltid sina utmaningar. Att inhämta extern kompetens frigör resurser och säkerställer att de mest effektiva lösningar skapas. Jag hjälper dig att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklingssarbete både i så väl ledningsgruppen som i arbetsgruppen. Företag i tillväxtfas behöver ofta extern hjälp att sätta de rutiner, instruktioner, policydokument och den ordning och reda som behövs. Mina konkreta och effektiva lösningar hjälper dig att behålla och stärka en välmående personalgrupp och en lönsam organsiation i processen.

Hjälper dig nå dina mål

Få fason på Arbetsmiljöverket

Beroende på bransch och företagets verksamhet kan Arbetsmiljöverket ibland uppfattas som en tuff kompis. Mycket ska göras och regler ska följas gällande en trygg och säker arbetsmiljö. Tydlighet, regelbundenhet och uppföljning är tre nycklar. När vi vet vad vi ska göra är det lätt att göra rätt. Du får också mindre konflikter, ökad effektivitet och en ökad lönsamhet på arbetsplatsen. Det är viktigt att förebygga och hela tiden jobba framåt. Jag hjälper dig med de lösningar du behöver som ger dig mindre utmaningar, utgifter och en bättre kontroll på ditt företag.

Skapar ordning och reda i din organisation

Det här är jag

Jag heter Linda Hallgren och jag är beteendevetare med psykologi som huvudämne i grunden, vidare en master i HRM/HRD med ekonomi, strategi och lite arbetsrätt I, II och III. Min pragmatiska ingång har fått skjuts av min tjänstgöringstid i ledande befattningar, med människor i svårighet och verksamhetsutveckling i statlig organisation. Att förhålla sig till juridik blev med tiden lite av en livsstil för mig och att arbeta med processinriktad kommunikation passar mig som handen i handsken. När jag upptäckte att det var detta jag jobbade med majoriteten av min arbetstid skapade jag Creates Reality. Under de senaste två åren har jag samarbetat med jurister för att kartlägga processen implementering av GDPR i praktiken i ett av mina styrelseuppdrag. Hur ska vi göra i praktiken, var en central fråga för mig. Det kom att generera i det egenutvecklade konceptet: GDPR - från juridik till praktik. I mitt team finns juridisk kompetens, HR-specialister, IT-kompetens och annan expertkompetens som plockas in vid behov, så skapas de bästa lösningarna, sett både till resultat och ekonomi. Välkommen att ta en kontakt så ser vi efter vad jag kan göra för dig.

Tar dig snabbare mot mål

Ta kontroll över lösningen.

Ibland löser sig saker av sig själva men du säkerställer alltid det resultat du vill ha om du tar kontroll över lösningen. Att le lite samtidigt skadar inte heller. Viktiga frågor och problem blir inte mindre viktiga för att vi ler under tiden vi finner svar och lösning, det känns bara lite lättare medan det pågår. Man kan äta en elefant om man bara tar en bit i taget.

Tillsammans skapar vi lösning