Strategisk

kommunikation

KONTAKT

Nå de resultat du vill uppnå.

Att veta vad man ska göra, när man ska göra det och hur man ska göra är centralt för alltings lösning. Och för effektiva och produktiva arbetsplatser. 

Ta ett helhetsgrepp om ditt varumärke

Ett företag syns och finns av en anledning. Tillsammans med mig och mina partners tar vi ett helhetgrepp och säkerställer att ni för kommunikation så att medarbetare, kunder och samarbetspartners uppfattar företaget så som ledningsgrupp och ägare vill att det uppfattas. Därför jobbar jag med strategiskt varumärken där vi utvecklar och håller samman intern och extern kommunikation, värdegrund och affärside´ i en tydlig helhet. Gemensamt tar vi kontrollen över din marknad och skapar optimala förutsättningar. Att jobba med värdegrund, kommunikation och människan i alla led blir en investering när du tar greppet om psykologin bakom ditt varumärke. Ett företag ska kännas, inte bara finnas. Två pågående helhetskunder hos mig just nu är Smart bevakning AB, där vi syr samman sociala medier, bilder, referensfilmer, hemsida och nya kommunikationsstrategier samt SIMA Folkhögskola, där vi genomför en varumärkesresa med utveckling av varumärkets externa och interna kommunikation.

Tar ditt företag till nästa nivå

Ledningsstöd i tillväxtfas

Man är sällan profet i sin egen hemstad. En framgångsrik organisation ger tydliga förutsättningar, har klara förväntansbilder, för en tydlig kommunikation och löser alltid sina utmaningar. Att inhämta extern kompetens frigör resurser och säkerställer att de mest effektiva lösningar skapas. Jag och mitt team hjälper dig att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklingssarbete både i så väl ledningsgruppen som i arbetsgruppen. Företag i tillväxtfas behöver ofta extern hjälp med ledarskap i praktiken, att sätta de rutiner, instruktioner, policydokument och den ordning och reda som behövs. Mina konkreta och effektiva lösningar hjälper dig att behålla och stärka en välmående personalgrupp och en lönsam organsiation i processen. Ett tydligt och tryggt ledarskap är grunden i effektiv budskapskommunikation både internt och externt. Vad lägger du egentligen din tid på och vad bör du lägga din tid på? Jag jobbar ofta med en bred verktygslåda där jag bland annat är certifierad i Förändringens 4 rum.

Hjälper dig nå dina mål

Få fason på Arbetsmiljöverket och lös GDPR enklast möjligt

Beroende på bransch och företagets verksamhet kan Arbetsmiljöverket ibland uppfattas som en tuff kompis. Mycket ska göras och regler ska följas gällande en trygg och säker arbetsmiljö. Tydlighet, regelbundenhet och uppföljning är tre nycklar. När vi vet vad vi ska göra är det lätt att göra rätt. Du får också mindre konflikter, ökad effektivitet och en ökad lönsamhet på arbetsplatsen. Det är viktigt att förebygga och hela tiden jobba framåt. Jag hjälper dig med de lösningar du behöver som ger dig mindre utmaningar, utgifter och en bättre kontroll på ditt företag. Gemensamma styrdokument hjälper dig och dina medarbetare att gå åt samma håll och gör det lätt att göra rätt. GDPR är ny personuppgiftslagstiftning sedan 25 maj 2018. Min roll är att ta juridik till praktik. är ju också ett påfund tycker många. Jag hjälper dig med nödvändig kunskap och förenklar praktisk implementering. Det här är också en del i resultatgivande varumärkeskommunikation.

Skapar ordning och reda i din organisation

Det här är jag

Jag heter Linda Hallgren och jag är beteendevetare med psykologi som huvudämne i grunden, vidare en master i HRM/HRD med ekonomi, strategi och lite arbetsrätt I, II och III. Min pragmatiska ingång har fått skjuts av min tjänstgöringstid i ledande befattningar, med människor i utmaningar och verksamhetsutveckling. Under de senaste två åren har jag samarbetat med jurister för att kartlägga processen implementering av GDPR i praktiken i ett av mina styrelseuppdrag. Det kom att generera i det egenutvecklade konceptet: GDPR - från juridik till praktik. Parallellt med att utveckla intern kommunikation och kompetens jobbar jag med varumärkesutveckling och tar ett helhetsgrepp där en nyckel är att få ditt företag att kommunicera med rätt psykologi till din målgrupp. I mitt team finns marknadsspecialister, pålitliga Googlepartners, tekniska hemsidesutvecklare, juridisk kompetens, HR-specialister, IT-kompetens och annan expertkompetens som plockas in vid behov. När jag vet dina behov sätter vi samman teamet runt dig. Tillsammans skapar vi de bästa lösningarna, sett både till resultat och ekonomi.

Tar dig snabbare mot mål

Ta kontroll över lösningen.

Ibland löser sig saker av sig själva men du säkerställer alltid det resultat du vill ha om du tar kontroll över lösningen. Att le lite samtidigt skadar inte heller. Viktiga frågor och problem blir inte mindre viktiga för att vi ler under tiden vi finner svar och lösning, det känns bara lite lättare medan det pågår. Man kan äta en elefant om man bara tar en bit i taget.

Tillsammans skapar vi lösning